Ծնած է Այնճար, Լիբանան։ Յաճախած է Ազգային «Յառաջ» եւ «Գալուստ Կիւլպէնկեան», ապա ՀԲԸ Միութեան «Դարուհի Յակոբեան» աղջկանց երկրորդական վարժարանները։ Դպրոցը աւարտելէ ետք մեկնած է Խորհրդային Հայաստան՝ ուսանելու։ Բանասիրական գիտութիւններու թեկնածու է։ Ստացած է ՀԿ ղեկավարման ու կառավարման ինչպէս նաեւ Մարդկային ծառայութիւններու յառաջադէմ համակարգեր դասընթացներու վկայագրեր։ Ստեղծագործական վաւերագրութեան Մագիստրոս Արուեստից աստիճանը ստացած Անքորէճի Ալասքա Համալսարանէն։ Մարդասիրական ծրագրերը, յատկապէս պատերազմի խաղաղ բնակչութեան եւ փախստականներու օգնութեան վերաբերող գործունէութիւնը, իր նախասիրութիւնն է։ Մոնթէ Մելքոնեանին հետ խմբագրած ու կազմած է «Իրականութիւն» հատորը (1994)։ Տոքթ. Մարգար Մելքոնեանին հետ հեղինակած է «Եղբօրս ուղին» (անգլերէն, 2005) եւ «Աւօ. Մոնթէ Մելքոնեանի կեանքը եւ մահը» (2007) գիրքերը։ Մոնթէ Մելքոնեանի «Ինքնաքննադատութիւն» աշխատութիւնը թարգմանած ու խմբագրած է 2010-ին։ «Նուիրեալները» հատորը լոյս ընծայած է 2017-ին։ Իր յօդուածները լոյս կը տեսնեն սփիւռքի եւ Հայաստանի շարք մը պարբերականներու մէջ։

Պատմելու բան

Երբ Մոնթէն ժողովի կ՚ըլլար, ես կ՚այցելէի պատերազմի այրիներու, կ՚ունկնդրէի անոնց պատմութիւնները լաւ ու խաղաղասէր դրացիներու մասին, որոնք հիմա դարձած էին այսպէս կոչուած թշնամիներ։ Շատ կը սիրէի զրուցել խառն ամուսնութեններէ ծնած երեխաներուն հետ։ Կ՚ըսէի իրենց, որ պէտք չունին փնովելու իրենց ծնողը եւ որ ազգային պատկանելիութիւնը անձ մը անպայմանօրէն գէշ մէկը չէր ըներ։