.Ծնած է Բեյրութ, կը բնակի Փարիզ

դրացիիս   գիրքը

ու պատկերէն դո՛ւրս սահեցայ
ետիս ձգելով
դուռը փակող սիրելի տիկինը`
սովետին կարմիր
վերջին շողերը…

Ոտքերդ վերմակին համեմատ

Անահիտ ճան խնդրում եմ ուղարկիր մի լուսանկար եւ քո մասին մի քանի տող... պահանջողը Վիոլէ՛թն է... եթէ մէկ կամ երկու տարի առաջ ըլլար այս խնդրանքը պիտի սարսափէի՜ փախչէի՜ ծակիս մէջ պահուըտէի՜... իմ մասիս ես ի՞նչ ըսեմ պիտի ըսէի... կարեւորը մարդուս գործն է որ կը գլորի ու կը պատմէ ինչ որ պէտք է երեւի... սակայն այսօր այս խնդրանքին դիմաց ո՛չ կը սարսափիմ ոչ կը փախչիմ ոչ ...