Լուսանկարը` Էդիկ Պողոսյան
ԱՆՁՆԱԳԻՐ AK0309731
ԱԶԳԱՆՈւՆԸ – Չախեան
ԱՆՈՒՆԸ – Տաթեւ
ՀԱՅՐԱՆՈւՆԸ – Եսայի
ՔԱՂԱՔԱՑԻՈւԹՅՈւՆԸ – Հայաստանի Հանրապետություն
ԾՆՎԵԼ է – 01.07.1992
ԾՆՆԴԱՎԱՅՐԸ – Հայաստանի Հանրապետություն
ՏՐՎԵԼ Է – 18.12.2014
ՎԱՎԵՐԱԿԱՆ Է ՄԻՆՉԵՎ – 18.12. 2024
ՈւՄ ԿՈՂՄԻՑ – 009
ՆԿԱՐ 3×4
ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Վիսլավա Շիմբորսկա Բանաստեղծություններ

Ամեն պատերազմից հետո

ինչ-որ մեկը պիտի

շուրջը կարգի բերի:

Ինչ-որ մեկը պիտի

ճամփի մեջտեղից քարերը հրի,

որ դիակառքերի ճամփան բացվի: