Ծնած եմ «Լեռներու տեսարան» քաղաքը։ Բայց թափառական եմ։ Միջնադարեան գրականութիւն (եւ ալ տարբեր ազգերու գրականութիւնները) համալսարանը կը դասաւանդեմ։ Փոքր տարիքէս ինքզինքս ասպետ ձիաւոր կը սեպէի։ Սովորաբար իմ աշխարհս միջնադարեան է՝ բայց ուրիշ միջավայր ալ կ՚այցելեմ։ Ես կը հաւատամ որ կեանքի արանքներուն մէջ կ՚ապրին յատուկ ճշմարտութիւններ՝ որ շատ անգամ անյայտ են ու այդպէս ալ կը մնան։ Կեանքիս արուեստագէտը ես եմ։  

TORSO

թարգմանիչ. Թամար Պոյաճեան

ինչպէս իրենց ժպիտները քաղեցին դէպքերէ
որ տակաւին չեն պատահած։

Լուռ հայելի

Ես` կը պառկիմ մահուան անկողինը
Մահը ես եմ... քու մահդ որ կ’ապրիս

ինչ որ է ան է

քամի քամի քամի քամի քամի քամի քամի քամի
քամի քամի քամի քամի քամի քամի քամի քամի
քամի քամի քամի քամի քամի քամի քամի քամի