Ժորժ Բատայլ(կամ Բատայ) (1897-1962), ֆրանսիացի գրող, փիլիսոփա: Նրա հայացքները «Ինքնագրում» ներկայացնում է  Մարկ Նշանյանը «Անմարդկայինի փորձընկալումը» աշխատության մեջ

ՏԻԿԻՆ ԵԴՈՒԱՐԴԱ

թարգմանիչ. Մարկ Նշանեան

Մահը, անձամբ, կը մասնակցէր տօնակատարութեան, որովհետեւ բոզանոցի մերկութիւնը մսագործի դանակին հրաւէրն էր։

Ներքին փորձընկալումը

թարգմանիչ. Մարկ Նշանեան

«Ո՜հ, Հայր Աստուած, Դուն որ յուսահատ գիշեր մը՝ որդիդ խաչեցիր, որ այդ արիւնահեղ գի­շերուան մէջ, երբ հետզհետէ աւելի՝ հոգեվարքը կը դառնար անկարելի — պոռալու աս­տիճան — դարձար Դո՛ւն իսկ Անկարելին եւ անկարելիութիւնը զգացիր մինչեւ սոս­կում ու արհաւիրք, յուսահատութեան Աստուած, տո՛ւր ինծի այդ սիրտը, Քու սիրտդ, որ կը մարի, չափը կ՚անցնէ ու չի հանդուրժեր այլեւս որ Դուն ըլլաս»։

ԱՆՎԵՐՆԱԳԻՐ ՈՒՂԵՐՁ

թարգմանիչ. Մարկ Նշանեան

Հնարաւոր է այսօր փորձել կրօնական բնոյթ ունեցող շարժում մը, տեսակ մը «Եկեղեցի», որ գոյութիւնը պիտի միաւորէր ո՛չ միայն ուժերու բաղադրումի մը անմիջական պէտքերուն պատասխանելու նպատակով, այլ նոյն այդ գոյութիւնը ազատագրելու նպատակով։

Կոնային աչքը

թարգմանիչ. Մարկ Նշանեան

Այդպէս կապուած, անասնական ճիչեր արձակող բերանը հող կը կլլէ, եւ ընդհակառակը սրբանային ճեղքուածքը, պոռոտ վարդագոյն, երկնքին դարձած է ծաղիկի մը պէս (ցիցին ծայրը մտցուցած է փորին եւ ծալլուած սրունքներուն միջեւ)։ Այդ մասը միայն, իր ապշեցուցիչ յայրատութեամբ, դուրս կ՚ելլէ փոսէն վեր։