Լուսանկարը` Նազիկ Արմենակյան
Ծնած է Հալէպ, ապրած է Հալէպ եւ Հալէպի մէջ է որ զգացած է կեանքի մը արժէքը՝ փամփուշտ մը, յաճախ՝ բեկոր մը միայն: Անհեթեթութիւնը հաւասարակշռուած է քերթողութեան հինգ եւ պատմուածքներու երկու հատորներով: Յետո՞յ: Արդէն կեանքը ինք:

ՍԵՌԱԿՇՌՈՅԹ

Եւ ծիլ առ ծիլ
Հասունացման կը հասնինք
Ես ու եսս միասին

Արիւնով Գրուած Պատմութիւններ

Քանի մը վայրկեան վերջ շրթունքները սկսան մեքենականօրէն շարժիլ. Սիրարփին Ասատուրին արիւնով կը սնուէր: