Արմենակյանի «Վերապրածներ»ը

Ուրիշ ի՞նչ ձեւ կայ եթէ ոչ նկարը ցոյց տալով որպէս նշխար եւ ուրեմն ամէն դէմք դարձնելով ինքն իր պատկերը, այսինքն դարձնելով իրապէս վերապրողի դէմք, եւ ո՛չ թէ որեւէ դէմք, որեւէ դիմանկար։

Ներե՞լ թէ չներել. մօտեցման փորձ մը Պըլտեանի արձակին մէջէն

Ահաւասիկ գեղարուեստական գործ մը, ուր ոճիրը, փոխանակ ծառայելու վիպումին իբրեւ ցուցադրութեան առարկայ, կը հանդիպի զայն արուեստի ճամբով մտածումի ու տարրալուծումի եթարկող փորձին, փորձ մը, որ կը միտի բառնալ անոր պատճառած պապանձումն իսկ։

Նիցշէի յաւիտենական վերադարձը

Նիցչէին կողմէ «ուժով» կոչուածը պարտուողն է, միշտ ու բոլոր պարագաներու, իսկ «տկար»ը անշուշտ միշտ ու բոլոր պարագաներուն յաղթողն է ու պիտի ըլլայ։ Նիցչէին «ուժով»ը իշխելու համար չէ՛ որ ուժով է։ Ուժով է միայն ու միայն որովհետեւ ուժը ունի նոյնանալու քայքայումին։

Հանդիպում ֆին բանաստեղծ Էրքքա Ֆիլանտերի հետ

Դրախտը բանաստեղծություն ստեղծելն է

Արամ Պաչյանի «Օվկիանոսը». ընթերցում և քննարկում

Ինքնագիրը ներկայացնում է Ինքնագիր գրական ակումբում Արամ Պաչյանի «Օվկիանոս»(2014) գրքի քննարկման ձայնագրությունը

Ինտրա. խենթություն և լեզու

Ինչպէ՞ս անցնիլ «ես»էն անեզրութիւն… «Ես»էն անեզրութեան միջեւ կան խորհրդանշանները: Ասիկա սթրուքթուրալ կացութիւնն է գիրքին՝ ես - խորհրդանշաններ- անեզրութիւն:
Ինտրա կը ստեղծէ իւրայատուկ լեզու մը իր բանաստեղծութիւններուն համար՝ զերոյէն սկսած:… բառերուն բուրգը, որուն է՛ն ծայրը կը գտնուի վերջին իմաստը… Բառեր պէտք է ստեղծել՝ բառերէն խուսափելու համար, հասնելու համար այն կէտին, ուր բառերը անհրաժեշտ չեն: Խորհրդանիշերը պէտք են՝ փախչելու համար խորհրդանիշերէն:

Մարկ Նշանյան. Ենթական. մաս 2 (ինքնիշխանություն և գերիշխանություն)

Մերկ կեանքը, առանց յանցանքի եւ առանց զոհագործումի բնաջնջուելու ար¬ժանի կեանքը, օրէնքով օրէնքէն դուրս գտնուողն է։

Մարկ Նշանյան. Ենթակա, մաս 1 (Ժորժ Բատայ՝ Անմարդկայինի փորձընկալումը)

Բատայ. «Մարդ պիտի ազատի իր գլուխեն ինչպես դատապարտյալը կազատի բանտեն»: Նույն կռիվը նույն ոխը, նույն թշնամանքը կշարունակվի հոս ալ 39-ին ետքը տարբեր զենքերով և այս անգամ ավելի հստակ կերպով քրիստոնեական փրկագործության դեմ. «Աստված այն անելներեն է ուր աշխարհը որ մեզ կքանդե, մեր եսը կբանտարկե անոր տալով հնարավոր փրկության պատրանքը»:

Մարկ Նշանյան. Բենյամին՝ պատմություն և սևամաղձոտութիւն

Ինքնագիրը ներկայացնում է Մարկ Նշանեանի «Բենյամինի պատմութիւն և սևամաղձութիւն(մելամաղձութիւն)» դասախօսութիւնը   [embed]https://youtu.be/SoeLTXi-flg[/embed] ...