.

ՍԿԶԲՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

թարգմանիչ. Մարկ Նշանեան

Կարդացէ՛ք Արևմուտքի մէջ ի՛նչ գիրք որ կ՚ուզէք արդի Արաբներուն մասին, երբեք պիտի չգտնէք գրականութեան նշումն իսկ, ո՛ւր մնաց անոր ուսումնասիրութիւնը։Միջին Արևելքով զբաղողներու մեծամասնութիւնը այսօր քաղաքական գիտութիւններու մասնագէտներ են… Կրնաք շատ աւելի ճիշդ պատկեր մը քաղել արաբականաշխարհին մէջ տեղի ունեցածին մասին հինգ հատ ժամանակակից բանաստեղծութիւններ կարդալով, կամ վէպեր, խոհագրութիւններ, քան թէ Միջին ԱրևելքիԻնստիտուտին, այլ ուսումնասիրութիւններու ամբողջ գրադարաններ Ամերիկայի արևելագիտական բաժանմունքներէն ներս։

ՍԿԶԲՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

թարգմանիչ. Մարկ Նշանեան

ՍԿԶԲՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ Հարցազրոյց Եդուարդ Սայիդի հետ [լոյս տեսած 1976ին Diacritics հանդէսին մէջ] [19] Այնպէս կը թուի, որ ձեզի համար աշխարհ (world) եւ աշխարհայնութիւն (worldliness) յղացքները յօդաւորումի կարողութիւն մը կ՚ընձեռեն, կամ ըսենք՝ լծակ մը, որուն միջոցաւ ակադեմական քննադատը ի վիճակի կ՚ըլլայ գրուածք-ներու վերաբերեալ իր աշխատանքը տեղադրելու հասարակական եւ քաղաքական խնդիրներու ծիրէն ներս։ Ա ...