Խոհ

Առաջին լուսանկարում երևում է զինվորականի դեմքը, որտեղ թեև առկա է հոգնածությունը, բայց խրոխտ է պատկերված։ Մորուքից, կնճիռներից, ձեռքերի երակներից ընթերցվում է, որ հասուն մարդ է, իր գործին գիտակ, աննահանջ...
Ֆեմինիսթ գրականութեան ծիրէն ներս, այր-կին հարցը փոխանակ «ինքնակոչ»ի ներքին խախտումի տեսանկիւնէն դիտ­ուելու, կը դիտուի երբեմն «գերակայութեան» տապալումի տեսանկիւնէն, այս­ինքն՝ այրական ար­ժէքներու եւ չափանիշներու կրկնողութեամբ ու նմանա­կու­թեամբ։ Վ.Գ. գաղտնա­բար կը...
Հաշտութեան բեմէն անդին՝ ճշմարտազերծ ոճիրն է, այն ոճիրը որ անկարելի կը դարձնէ ե՛ւ վկայութիւնը, ե՛ւ սուգը, երկուքը միաժամանակ, ու կ՚արտադրէ գերագոյն զոհը, զոհը որ չի կրնար վկայել ինքն իր...
Հայրս կոմունիստ էր, և ի՜նչ դժվար է ասել դա: Հիմա ես ապրում եմ Շվեյցարիայում, որտեղ «կոմունիստը» զուգակցվում է գուլագի և ոճրագործության հետ: Այստեղ ծերունիները, երբ ուզում են իրենց հիմարություններից...
1988֊ին միլիոնով փողոց դուրս եկած Հայաստանի բնակչությունը թիկունք է կանգնում Արցախի ազատագրական պայքարին։ Սակայն տարիներ անց, մեկ էլ, Հայաստանը հրաժարվում է իր ստանձնած պարտավորությունից ու թուրքի դեմ թողնում արցախցիներին...
Եւ ուրեմն մենք՝ մէ՛կ ժողովուրդէ, մէկ մեծ ժողովուրդէ, մէ՛կ աշխարհա-պատմական ժողովուրդէ՝ կեցած ամերիկեան կայսրութեան մէջտեղ, կը բարձրացնեմ ձայնս ահա՝ մէ՛կ ձայն. ձայն մը սակայն համերաշխ զօրավիգի՝ աշխարհա-պատմական ուրիշ ժողովուրդի...
Սթատիս Կուրկուրիս քանի մը տարի առաջ գիրք մը հրատարակեց, որ կը կոչուէր Does Literature Think? Այո, գրա­կա­նու­թիւնը կը մտա­ծէ, կը փոխադրէ, կը փորձարկէ ու կ՚արտադրէ փորձառութենէն ան­դին մտածո­ղու­թիւն մը։...
Թվում էր, թե դրամատիկ սերիալի կանոններով է ձգվելու «Տանիոսի ժայրռը» վեպը մինչև վերջ։ Սակայն անսպասելի շրջադարձը «փոխում» է վեպի ժանրը՝ երբ կողքի դրուզական գյուղում անգլիացի պաստորը դպրոց է բացում,...
երկրորդ սառը պատրեազմը համաշխարհային բնույթ չունի, լոկալ է, հիմնականում տարածվում է Ռուսաստանի հարևան և նրա հետ դաշինքների մեջ գտնվող երկրներում։ Արևելյան Եվրոպայում և Վրաստանում ԱՄՆ-ը հիմնականում հաղթանակ է տարել,...
Ես միշտ պատկերացնում և քննարկում եմ թարգմանությունը որպես էապես լսողական գործընթաց, մի բան, որն անմիջապես հասանելի է այլոց՝ ի տարբերություն լուռ, միանձնյա գործընթացի: Մտածում եմ հեղինակի ձայնի և տեքստի...
Եթէ բացառենք Թաւշեայ յեղափոխութեան խաղաղ պսակումը, կրնանք ըսել որ Վիգէն Պէրպէրեանի գծագրավէպը՝ «Կառոյցը փտած է, ընկեր»՝ կանխատեսած էր զայն արդէն 2017ին: Կարելի է նաեւ ըսել որ, տարօրինակ յստակատեսութեամբ մը,...
սիրո բներեւույթն իր սեփական տրամաբանությունից ինչ-որ բան ունի, որն արձակվում է կամ զարգանում ժամանակի մեջ եւ որը, ինչպես կտեսնենք, երբեք իրականում չի փթթում վերջնական ձեւում, այլ մնում է սահմանված...
BBC֊ի նյութը ոչ թե բացահայտում է անում, այլ «խոսում» է այն մասին, որ Հայաստանի կառավարությունը ճիգ է թափել մարտի 1֊ի զոհերը վերագրել Արցախի զինվորականներին, և չկարողանալով, խնդիրը լուծվում է...
Մի մշակույթում, որի արդեն դասական դարձած երկընտրանքը մտքի գերաճն է էներգիայի ու զգայական ունակության հաշվին, մեկնությունը մտքի վրեժն է արվեստից:
Այս մարզին մէջ սխալ կը հասկցուի Ուիլիըմզի արուեստը, որ յաճախ կը մեկնաբանուի «գեղեցիկ»ին եւ «կոպիտ»ին հակադրութիւններով, նման՝ ուրիշ ազնիւ-դաժան պարզ երկուութիւններու։ Ուիլիըմզ աւելի բարդ միտք ունի, քան քննադատներէն շատեր։...
Պատանիներու աշխարհը մեծ մասամբ 2000ականներու Պոլիսն է։ Այս մէկը կատարեալ նորութիւնն է գիրքին, որով մեր աչքերուն առջեւ կը բացուի նոր երկրի մը խոստումը կարծես։ Կը թափառինք տղոց...
Գիրքը կը պատմէ «անապրելի հաւաքականութիւն» մը, ինչպէս կը գրէ Տիւրաս եւ կ՚ըսէր Պլանշօ։ Հաւաքականութիւն մը, ուր կան խենթութեան ու խելօքութեան սահմանին կեցող մայրը, կիրքէն անդին, դաժան ու նոյն ատեն...
Հենց անտունությունից է ծնվում և հնարավոր դառնում իսկական հյուրասիրությունը: Անտունությունը նշանակում է որևէ տեղ չընկալել որպես տուն: Միայն այդ վիճակում է, որ մարդկությունը կարող է դադարել տեղայնացված լինել, ազգ-պետությանը...