Որքան հիվանդ եմ ես
միտքն այս միշտ գալիս է սարսափով
Բոլորի համա՞ր է այսչափ
տարօրինակ
Բայց այս փախստական զգացումներում եմ

միշտ վարպետացել

Բոդլեր. բայց և այնպես նա
ցնծալի պահեր է ապրել
հառելով դեպի
տիեզերքը
դիտելով
միջանկյալ հեռուն
խորհելով իր կերպը
հավերժի մեջ
Դրանք ինքնության
Իր պահերն էին
միայնությունն է ստեղծողն
այս մտքերի

Դեկտեմբեր է
գրեթե, Սուրբ ծննդյան տաղեր են երգում
հանրախանութների դիմաց
Տասնչորսերրորդ փողոցի
թաղամասից ցած

Թարգմանությունը կատարել են Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Howl Poetry & Translation Club-ի անդամները: Ակումբի նպատակն է ստեղծել երկխոսություն հայ և արտասահմանյան գրականության միջև` թարգմանության, ինչպես նաև այլ գրական միջոցառումների միջոցով:

Show Comments Hide Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.