Մարկ Նշանեանի «Ի՞նչ է ինքնիշխանութիւն» դասախոսությունը ներկայացվող տեսագրությունները եղել է 2017 թ. հոկտեմբերի 20-ին, 27֊ին և նոյեմբերի 3-ին ՆՓԱԿ֊ում։ Նկարահանումը խմբագրեց՝ Վահրամ Աղասյանը, լուսանկարները Գոռ Ենգոյանի։

Այս դասախօսութիւններու սկզբնական խնդիրը այն է, թէ հայերէնը երկու բառ ունի (գերիշխան, ինքնիշխան), հոն ուր եւրոպական լեզուները միայն մէկ բառ կը գործածեն (անգլերէն՝ sovereign, ֆրանսերէն՝ souverain, իտալերէն՝ sovrano)։ Ինքնագիրի մօտ կարդացուած նախորդ դասախօսութեամբ մը (2014ին) արդէն իսկ շօշափուած էր այդ խնդիրը։ Մէկ յղացք եւ երկո՞ւ բառ, թէ ընդհակառակը՝ երկու յղացք եւ մէ՛կ բառ։ Ժամանակը եկած է ինքնիշխանութեան-գերիշխանութեան անդրադարձող քանի մը որոշիչ տեքստեր կարդալու, մէկ առ մէկ եւ ամենայն համբերութեամբ։ Ա՛յդ է որ պիտի կատարենք միասին։ Ուրեմն նախ դէմ առ դէմ պիտի դրուին Ժորժ Բատայլի (La Souveraineté) եւ Ջորջօ Ագամբէնի (Homo Sacer) պարզաբանումները այս նիւթին շուրջ։ Պիտի բացատրուի բառին երկիմաստ ծագումը։ Պիտի քննուի Կարլ Շմիտի ազդեցութիւնը քաղաքական գերիշխանութեան տեսաբաններուն վրայ։ Պիտի ներկայացուի Նիցչէի կռիւը վասն ինքնիշխանութեան։ Հարց պիտի տրուի, թէ տարբեր հեղինակներու մօտ ինչպէ՞ս մտածուած է գերիշխանութեան-ինքնիշխանութեան վերջաւորութիւնը, եւ ուրեմն ինչպէ՞ս կը միջամտէ (կամ ո՛չ) վերապրողի կերպարը գերիշխանին դէմ յանդիման։

Մարկ Նշանեան

1. Ենթակային յեղափոխութիւնը (Ռուսոյ, Նիցչէ, Բատայլ)

2. Ինքնիշխանը։ Վերջ՝ քաղաքական աստուածաբանութեան (Կարլ Շմիտ, Վալտեր Բենիամին, Ագամբէն)

3. Վերապրողը։ Վերջ՝ պատմութեան (Նիցչէ, Հաննա Արենտ, Բլանշոյ)

Show Comments Hide Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.