Ճեսի Արլէն

Ծնած եմ Պեւըրլի, Մասսաչուսէթս, մեծցած՝ Սան Լուիս Օպիսփո, Գալիֆորնիա։ Ներկայիս կ՚ապրիմ Լոս Անճելըս, ուր UCLA-ի Մերձաւոր Արեւելեան լեզուներու եւ մշակոյթներու բաժանմունքին մէջ Ph.D կը կատարեմ՝ կեդրոնանալով միջնադարեան շրջանի վրայ, միաժամանակ արեւմտահայերէնի դասեր տալով կիրակնօրեայ դպրոցի մը մէջ։

Բնագրեր

Դղեակը

Կինդ կը խնդայ։ Հեռաձայնով բան մը կը դիտէ կոր։ Մէկէն տեղէդ կ՚ելլես, հեռաձայնը կնոջդ ձեռքէն կ՚առնես ու զինք կը հրես անկողին։ Մէջտեղը պզտիկ բերդ մը կը շինես բարձերով եւ...

Հետք

կ՚ապրիմ հաւատալով, որ կեանքը ներածութիւն մըն է, հակառակ անոր որ գիտեմ թէ ներածութենէն ետք բան մը պիտի չգայ.