Հրայր Անմահունի

Հրայր Անմահունի Eulmessekian Ծնած Պէյրութ Լիբանան, Համազգայինի ն.Փ. ճեմարանի շրջանաւարտ է:Հայկազեան Գոլէճի մէջ թուաբանութեան եւ բնագիտութեան հետ կարճ ընդհարումէ մը ետք անցած է ALBA ճարտարուեստի ծրագրին։ 1984-ին փոխադրուած Սան ֆրանսիսքոյ ուր San Francisco Art Instituteի BFAեւMFA ծրագիրները աւարտած է, մասնագիտանալով փորձարական ֆիլմի մէջ։ Գործերը ցուցադրուած, պաստառուած եւ սփռուած են Սան ֆրանսիսքոյ, Լոս անճելոս, նոր եորկ, Փարիզ, երեւան, Art Dubai, Sharjah Biennale, Pratt Manhattan։ Խմբագրած է նոր եորկի ArteEastի 2014- ի Spring 2014-ի թիւը, նիւթ ունենալով Լիբանանահայ արուեստագէտները եւ Քաղաքացիական Պատերազմը։ ։ Հիմնադիրներէն է San Francisco Armenian Film Festivalին, ինչպէս նաեւ նոր եորկի Desnelle Collectiveին։ Հարցազրոյցի նիւթն է մարկ նշանեանի Կամ Հանդէս թիւ 6-ին։ ներկայիս կ՚ապրի Լոս անճելոս։ www.ehrayr.com

Բնագրեր

փորձարականը ֆիլմի երեւոյթներն ու խորքը հարցաքննած ու տարբեր հորիզոններ տեսած է, տուեալներու զգայարանական թափանցումը, անոնց մակերեսն ու (ան)գիտակից խորքը հարցաքննած։ Երբեմն յաջողած է երբեմն ձախողած, տեսաբանութիւններ գրած է ու...