Յովնաթան Շբանկընպերկ

Ծնած եմ 1983ին Գերմանիա: Մանկութիւնս ու երիտասարդութիւնս անցուցած եմ Այնճար, Լիբանան, ուր տիրող հայկական մթնոլորտն ու հայկականութիւնը դարձան անբաժանելի մաս իմ կեանքիս: Շատ կանուխ արդէն պատմութիւնը, դիցաբանութիւնն ու առասպելները հետաքրքրած են ինձ: 2004-ին հեռացայ Մերձաւոր Արեւելքեն, որպէսզի պապերուս երկիրին մէջ մասնագիտանամ պատմութիւն: Հոն սկսաւ անձնական Ոդիսական մը, որ զիս քաշեց դէպի արուեստ: իրականութեան մէջ իմ մէջս արթնցաւ լեզուի փնտռտուքը, զոր մղեց ինձ մխրճուիլ նաեւ նկարչութեան աշխհարին մէջ: Այսօր կեանքս նուիրած եմ գրականութեան եւ նկարչութեան: Հիմնականին կը գրեմ Գերմաներեն լեզուով բայց նայեւ Հայերէն: Մօտ օրէն լույս պիտի տեսնե առաջին Վէպս – Der Wandererzähler – Աշուղը:

Բնագրեր

Ու՞սկից

Ուսկի՞ց են քո կարմիր ծիծերը խաղողի նման:
Ուտելիքը ու սնունդը մեր գունավոր աշնան
Ու՞սկից են քո աչքերը նուշի նման,
Ուղեցոյցը ու կրակը իմ ձմրան:
Ահա արթնցավ ձմեռը ցուրտ ու...