Անահիտ Սարգիսեան

Ծնած է Բեյրութ, կը բնակի Փարիզ

Բնագրեր

ու պատկերէն դո՛ւրս սահեցայ
ետիս ձգելով
դուռը փակող սիրելի տիկինը`
սովետին կարմիր
վերջին ...

Անահիտ ճան խնդրում եմ ուղարկիր մի լուսանկար եւ քո մասին մի քանի տող… պահանջողը Վիոլէ՛թն է… եթէ մէկ կամ երկու տարի առաջ ըլլար այս խնդրանքը պիտի սարսափէի՜ փախչէի՜ ծակիս...