Անահիտ Սարգիսեան

Ծնած է Բեյրութ, կը բնակի Փարիզ

Բնագրեր

ու պատկերէն դո՛ւրս սահեցայ
ետիս ձգելով
դուռը փակող սիրելի տիկինը`
սովետին կարմիր
վերջին ...

Անահիտ ճանխնդրում եմ ուղարկիրմի լուսանկարեւ քո մասինմի քանի տող…պահանջողը Վիոլէ՛թն է… եթէ մէկկամ երկու տարի առաջ ըլլարայս խնդրանքըպիտի սարսափէի՜փախչէի՜ծակիս մէջ պահուըտէի՜… իմ մասիսես ի՞նչ ըսեմպիտի ըսէի…կարեւորըմարդուս գործն էոր կը...