Իշխան Չիֆթճեան

Ծնած է Լիբանան, կը բնակի Գերմանիա:

Բնագրեր