Աբրահամ Ռոբունի

Համառոտ «իմ մասին՝  …Չապրում եմ այժմ և մշտապես իմ սենյակում Մեծ Թաղերի» (ԼՂՀ):   Համառոտ «իմ մասին՝
…Չապրում եմ այժմ և մշտապես իմ սենյակում Մեծ Թաղերի» (ԼՂՀ):

Բնագրեր

հուշից դեպի հույզ – ճամփաբաժանին կամ փայլատակումի՝ աստղի այն երազահունչ գուցե իրական, սակայն՝ վերջինը…